homepage – CZ

O PROJEKTU
V roce 2018 ustavily tři organizace z Polska, České Republiky a Portugalska partnerství, které vedlo k zahájení projektu, nazvaného „IC-ENGLISH“. Partneři zaznamenali existenci společných problémů v oblasti výuky dospělých, jako například:
GLAFKA
 • přeplněné učebnice s příliš málo cvičeními, které aktivují nový materiál, což je mimo jiné způsobeno skutečností, že učebnice jsou psány v sériích; ve skutečnosti se však dospělí zřídkakdy učí jazyk tak, že ve svém vzdělávání rok po roce pokračují; obvykle se učí nesouvisle a mnoho z nich své studium ukončí na úrovni B1;
 • nedostatečné znalosti učitelů o andragogice, stylech učení, motivaci, diagnostice potřeb, pochopení názorů na učení a dovednosti v překládání uvedeného do kurzu pro dospělé;
 • při výuce lidí s nízkými schopnostmi/dovednostmi činí problém gramatické sekce v učebnicích: lingvistický žargon, vysvětlení gramatických problémů často vyžaduje logické usuzování/ analytické schopnosti;
 • nízká účast, učení se nepravidelně – učení se jazykům vyžaduje pravidelnost a dospělí mají často hodně práce a je pro ně obtížné skloubit práci, rodinu a učení;
 • obtížným úkolem je rozvoj přirozené komunikace ve slovním projevu – dospělí často používají angličtinu nepřirozeným způsobem.
Za účelem vyřešení uvedených problémů se partneři rozhodli sestavit mezioborový nadnárodní tým expertů, skládající se z metodologů výuky, specialistů na školicí metody, expertů na andragogiku, psychologů, zkušených učitelů angličtiny a odborníků na sdělovací prostředky a informační technologie.

Projekt „IC-ENGLISH“ předpokládá použití Kolbova efektivního výukového cyklu, který se skládá z:

 • zkušenosti,
 • reflexe,
 • vědomosti,
 • aplikace

jakožto univerzální metody pro koncipování modulů pro efektivní proces výuky.

Jako výchozí bod pro individuální přístup k dospělému studentu se předpokládá použití 4 stylů učení:

aktivator
pozorovatel
pragmatik
teoretik

Projekt předpokládá použití moderních technologií. Součástí projetu bude provedení zkušebního cyklu na Mezinárodní škole učitelů jazyků. Mezinárodní skupina učitelů angličtiny (8 z každé země, celkem 24) bude jako součást společného pracovního semináře testovat vyvinuté produkty, osvojí si jejich praktickou aplikaci a pak je použije ve své každodenní práci s dospělými studenty.

Inovativnost projektu spočívá v tom, že se soustředí na potřeby učitelů angličtiny, kteří pracují s dospělými s nízkými schopnostmi a dovednostmi. Výsledky projektu by měly těmto učitelům pomoci tím, že jim poskytnou příslušné vědomosti, zdroje a nástroje; tyto zdroje by měly skutečně pomoci učitelům na meta-úrovni vyučování dospělých. Veškeré zdroje – vyvinuté výsledky – budou k dispozici na multimediální platformě IC-ENGLISH.

 

TÝM:

ŘÍZENÍ PROJEKTU
Agata Gumienniak

Agata absolvovala obor Evropská studia, řízení projektů, též finančnictví a účetnictví. Má více než 9letou praxi s řízením evropských projektů, vzhledem k tomu, že implementovala téměř 20 projektů, spolufinancovaných z EU fondů (včetně HC OP, Erasmus+, přeshraničních projektů Polsko-Bělorusko a Ukrajina). Ve svém volném čase se Agáta věnuje pozorování ptáků a poznává umění uměleckých řemesel.

Gabriela Vlčková

je absolventkou magisterského programu v oblasti podnikání, marketingu a ekonomiky. Od r. 2007 je činná v oblasti školení a vzdělávání. Aktivně se účastní implementace a řízení evropských projektů. V průběhu posledních 9-ti let zodpovídala především za koordinaci projektových aktivit a dohled nad lokálními projektovými týmy. Její odborné zkušenosti, znalosti a dovednosti jí umožňují účast v oblastech, souvisejících s podnikáním a malými a středními podniky, udržitelným osobním rozvojem nebo inovativními metodami učení včetně použití nástrojů z oblasti informačních a komunikačních technologií.

Łukasz Piórowski

Łukasz je vedoucím projektu s více než 11letou odbornou praxí. Studoval mezinárodní vztahy na Univerzitě Marie Sklodowské v Lublinu. Vedl různé iniciativy, týkající se otázek podnikání, podpory vzdělávání a návratu do zaměstnání, výměny vědomostí, inovací v řízení rozmanitosti. Łukasz má rád nové technologie, vyvíjení webových stránek a „Hru o trůny“.

EXPERTNÍ TÝM METODIKŮ
Monika Belina

Monika je absolventkou anglistiky s kvalifikací pro vyučování, doktorské studium (Ph.D.), 2 publikace PASE, examinátor TELC A1-B2. Má 17leté zkušenosti v oblasti výuky všeobecné a obchodní angličtiny na úrovni A1-C2 různých věkových skupin a substantivní přípravy vyučování, diagnostiky úrovně účastníků, přípravy testů, vedení výcviku učitelů prostřednictvím interaktivní tabule, použití online zdrojů pro výuku jazyků. Opravdovou vášní Moniky je cestování a fotografování.

Isabel Canhoto

Isabel graduated in Modern Languages and Literatures – English and German, and holds two Master’s degrees: in Anglo-American Studies (English Literature) from the University of Lisbon, and in Human and Social Sciences Research from the Pontifical University of Salamanca. She is the co-author of Aprenda Inglês Sem Mestre (Teach Yourself English), now in its 13th edition. She is also a translator, with published books in fiction and science, as well as a language editor (English).

Ana Cunha

Ana holds a BA in Modern Languages and Literatures as well as a Postgraduation in Educational Sciences and is attending a PhD in Education Sciences. Coordinates the Translation and Languages Office and is an Assistant Professor at Lusófona University, where she has been recognised as an Expert in Modern Languages and Literatures.

Magdalena Czuba

Magda je absolventkou anglistiky, PASE Methodology Academy, Polské sdružení pro kvalitu ve výuce jazyků, the Trainer’s Academy. Je držitelkou osvědčení CELTA (vydáno Cambridgeskou univerzitou) a je examinátor TELC. Magda je učitelkou angličtiny s více než 11letou praxí s výukou všeobecné a obchodní angličtiny dospělých studentů. Je bývalou koordinátorkou Euro-Forum Language School. V soukromém životě, kromě toho, že je živoucím příkladem zdravého životního stylu a proaktivního přístupu, se ráda nechá pohltit dobrou knihou nebo televizním seriálem.

Beata Pasikowska

Beata je dlouhodobě učitelkou angličtiny a metodologičkou. Je certifikovanou koučkou Mezinárodní federace koučů a má velké zkušenosti v oblasti rozvoje kariéry a souvisejících aktivit, výcviku vůdčích schopností a implementace inovativních učebních a výcvikových metod v obchodním a vzdělávacím kontextu. Nerada mrhá časem a – kromě své práce manažerky lidských zdrojů v IT společnosti – je Beata též radní v městské radě svého domovského města a zapojuje se do činnosti ve prospěch místní komunity.

Vendula Svecova

Vendula již několik let učí obecnou a odbornou angličtinu, učí mladé lidi a dospělé, a pracuje jak s jednotlivci, tak i se skupinami. Má více než deset let zkušeností v oblasti výuky a neformálního vzdělávání, včetně tvorby metodologických materiálů, a ve výuce ráda a často využívá inovativní a interaktivní metody. Kromě své země původu poskytovala jazykovou podporu také cizincům a cizinkám z Latinské Ameriky žijícím v USA. Vendula se ráda učí cizí jazyky (mluví šesti jazyky), cestuje a její srdeční záležitostí je Balkán a balkánská hudba.

TECHNICKÝ TÝM
Manuel José Damásio

Manuel José Damásio je vedoucím filmové a multimediální katedry Lusofonní Univerzity. Je nositelem doktorátu z Universidade Nova de Lisboa and magisterského titulu z Napier University ve Spojeném království. Velké zkušenosti získal jako vedoucí výzkumu a projektový manažér v několika národních a evropských výzkumných a rozvojových projektech.

Carolina Godinho

Carolina Godinho studuje obory evropská studia a mezinárodní vztahy. V současnosti spolupracuje s kanceláří pro překlady a jazyky skupiny Lusófona a s Lusofonním ústavem pro výzkum a vývoj.

Lukáš Novotný

je specialistou na informační technologie a metodologem. Má rozsáhlé a praktické zkušenosti v oblasti pedagogiky, andragogiky, informačních a komunikačních technologií, letectví a řízení leteckého provozu. V minulosti pracoval jako školitel vojenského leteckého personálu. V poslední době se převážně soustředil na inovativní a nejmodernější učební a vyučovací metody a metodologie. Má rovněž zkušenosti v oblasti vzdělávání mládeže a dospělých.

Marek Wincentowicz

Marek vystudoval ekonomii, jeho profesionální dráha se však soustředí na e-learning. Po dobu pěti let pracoval na tvorbě multimediálních vzdělávacích kurzů. Používání mnoha různých druhů software mu dalo široký vhled do funkcí a schopností těchto programů. Po dobu posledních dvou let se zúčastnil projektu, zaměřeného na vytvoření a vyvinutí software k přípravě online kurzů. V soukromém životě je nadšeným cyklistou a motocyklistou.

VÝSTUPY

Všechny dostupné zde

GLAFKA

E-book/elektronická kniha

Praktická příručka pro učitele angličtiny. Obsahuje, mimo jiné:

 • popis nejčastějších problémů, vztahujících se k výuce angličtiny a způsobům, jak tyto problémy řešit;
 • teoretické základy – andragogika, specifičnost výuky dospělých, bariéry, rozmanitost stylů učení atd.
 • učební plán pro výuku angličtiny pro dospělé s nízkými schopnostmi;
 • popis vyvinuté metody;
 • nástroje pro vyhodnocení a sebehodnocení;
 • a mnoho dalších zdrojů.

Školicí materiály

Učební plány, připravené k použití, s cvičebními materiály a multimediálním obsahem pro dospělé studenty, založené na konkrétních univerzálních tematických modulech (např. dovolená, nakupování, nemocnice atd.), které v rámci daného námětu dospělé studenty komplexně připraví v oblasti komunikačních dovedností, psaní a čtení. Moduly byly připraveny s ohledem na různorodost učebních stylů podle Kolbovy teorie. Každou lekci doprovází přístupný multimediální materiál pro studenty, např. kvízy, interaktivní cvičení, videa.

E-learningové lekce

Multimediální materiál, který je uceleným kurzem, koncipovaným pro nezávislou práci učitelů angličtiny, kterým umožní zlepšit své schopnosti výuky dospělých. Kurz dokonale doplňuje e-knihu. Jeho cílem je prakticky prezentovat a vést implementaci učebního plánu, vyvinutého v rámci projektu a vyvinuté učební metody.

 

PARTNEŘI

EURO-FORUM

Euro-Forum Spólka Jawna (Všeobecné partnerství) bylo založeno v srpnu 2008 Agnieszkou a Markem Gudków(ými), kteří měli několikaleté zkušenosti na trhu s výcvikem a vzděláváním. Společnost byla založena na základě poptávky po moderních výcvikových zařízeních s jasně definovaným profilem interaktivních, multimediálních center pro výuku jazyků. Její výuková nabídka zahrnuje „statické“ jazykové kurzy, používající moderní nástroje výuky jazyků. Vysoká kvalita poskytovaných služeb je zajištěna prostřednictvím specializovaných jazykových laboratoří a učeben vybavených interaktivními multimediálními nástroji. Společnost má též specializovaný software pro přímou prezentaci materiálů z učebnice kurzu na interaktivní tabuli a software na vytváření interaktivních online cvičení, založených převážně na implementaci přístupového modulu pro aktivní výuku online.

Předmětná oblast implementovaných projektů zahrnuje výcvik a jazykové kurzy, pracovní školení a školení v informačních technologiích, zaměřená na účastníky různých skupin (děti, mládež, dospělí, lidé nad 50 let, individuální klienti, podniky a jejich zaměstnanci, školy, žáci a vzdělávací pracovníci). Kombinuje jazykové kurzy s pracovními semináři, zaměřenými na rozvíjení schopností pro 21. století, spojenými s dovednostmi z oblasti informačních a komunikačních technologií.

GLAFKA

GLAFKA s.r.o. je česká vzdělávací a konzultantská instituce se sídlem v Praze. Soustřední se na transfer znalostí a inovací v oblasti celoživotního vzdělávání a dalšího vzdělávání, trhu práce, podnikatelské činnosti, učebních a školicích metod a technologií. GLAFKA se intenzivně soustředí na posílení postavení znevýhodněných skupin, včetně 60+, zdravotně postižených a společensky vyloučených osob. Jedním z jejích hlavních cílů je zvýšení zaměstnatelnosti cílových skupin prostřednictvím osobního a profesního rozvoje, překlenování rozdílů mezi generacemi, pohlavími a národnostmi a též účast v aktivitách, šetrných k životnímu prostředí a udržitelnému vývoji. Hlavní oblast aktivit zahrnuje výcvik, vyvíjení nových metodologií a výcvikových modulů, prověřování a testování. Členové týmu GLAFKY mají odbornou kvalifikaci v oblasti vzdělávání a pedagogiky, informačních technologií, ekonomiky, sociologie. Mají dlouhodobou zkušenost s implementací projektů EU. V posledních 10 letech se účastnili projektů a aktivit, týkajících se, mimo jiné:

 • znevýhodněných a zdravotně postižených skupin;
 • odborného vedení v podnikatelské činnosti a kariérním růstu;
 • výuky jazyků pro různé cílové skupiny;
 • nejmodernějších vzdělávacích metod (např. storytelling);
 • občanské způsobilosti a gramotnosti (životní prostředí, finanční gramotnost, multikulturalismus a dobrovolnictví, e-služby);
 • crowdfundingu/skupinového financování;
 • inovativních kurzů informačních a komunikačních technologií pro seniory;
 • vyhodnocení, ohodnocení, studií, výzkumu, nejlepší praxe, prověřování a testování, strategie šíření, vývoje učebních plánů a metodiky.
Universidade Lusófona (ULHT)

ULHT, uznaná v r. 1998 Ministerstvem pro vědu, technologii a vysoké školství, je největší soukromou univerzitou v Portugalsku. Propojuje 10 vysokoškolských institucí v Portugalsku, Brazílii, Kapverdách, Mosambiku a Guinei–Bissau.  Projektu se ULHT účastní společně s Centrem pro výzkum a aplikovanou komunikaci, kulturu a nové technologie (GICANT) ze Školy komunikace, architektury umění a informačních technologií (ECATI) a s Úřadem pro překlady a jazyky (GTL). ECATI kombinuje vysokoškolský a pokročilý výcvik, výzkum a poskytování služeb pro komunitu s podporou kulturních a vědeckých aktivit, ve spojení s občanskou společností. Cílem vysoce flexibilní, důkladné a integrované strategie výzkumu ECATI je připravit studenty, aby dokázali kreativně reagovat na výzvy informační a vědomostní společnosti. CICANT podporuje teoretický a aplikovaný výzkum ve všech jeho oblastech: nová média a nové technologie, komunikace uvnitř organizace, umělecká a vizuální kultura a kulturní a mediální studia. Centrum se zaměřuje na transfer a výměnu vědomostí na pomezí medií, umění, kultury a technologií s průmyslem a podobnými centry v Portugalsku a Evropě. GTL poskytuje vysoce kvalitní překladatelské služby z a do širokého spektra jazyků. GTL též spolupracoval s výzkumnými středisky a přispívá k mezinárodní význačnosti Lusófona v širokém spektru oblastí vědy, mimo jiné ekonomiky a řízení, práva, společenských věd, komunikace a marketingu a lékařských věd. Jazykové kurzy, které GTL nabízí, představují multikulturní příležitost pro všechny, kteří mají zájem naučit se novému jazyku.

PŘÍSPĚVKY

Learning Styles – Empiricist

Empiricists - stressors and facilitators Although Honey and Mumford always advocated that individuals are best equipped to learn from a…
VÍCE

Andragogy meets Lifelong Learning

Andragogy: implications for practice Adopting an andragogical perspectives in fact implies placing the learner at the centre of the process…
VÍCE

Adult Learning Theories

Principles of Adult Learning Theory according to Malcolm Knowles As has already been established, Andragogy as one of the theories…
VÍCE
MÁTE NĚJAKÉ DOTAZY?
Prosím, kontaktujte nás prostřednictvím kontaktního formuláře.
COPYRIGHT © 2019 IC-ENGLISH