homepage – PL

O PROJEKCIE
W 2018 roku trzy organizacje z Polski, Czech i Portugalii zawarły partnerstwo, które doprowadziło do zainicjowania projektu pod nazwą “IC-ENGLISH”. Partnerzy zauważyli bowiem występowanie wspólnych problemów w obszarze nauczania osób dorosłych języków obcych. Najważniejsze spośród tych problemów to:
GLAFKA
  • przeładowane podręczniki, przy jednocześnie małej ilości ćwiczeń aktywizujących nowy materiał, co wynika m.in. z faktu, że podręczniki są pisane w serii, w rzeczywistości zaś, dorośli rzadko uczą się kontynuując naukę rok po roku, zazwyczaj uczą się z przerwami, natomiast sporo osób wciąż zatrzymuje się na poziomie B1;
  • brak wśród lektorów wiedzy na temat andragogiki, stylów uczenia się, motywacji, diagnozowania potrzeb, rozpoznawania przekonań na temat uczenia się, umiejętności w jaki sposób przełożyć to na prowadzenie zajęć dla dorosłych;
  • w nauczaniu osób o niskich kompetencjach problemem są sekcje gramatyczne w podręcznikach (żargon językoznawczy, często tłumaczenie zagadnień gramatycznych wymaga umiejętności wnioskowania, analizy);
  • konieczność łączenia pracy i rodziny z nauką często powoduje niską frekwencję na zajęciach, a co za tym idzie brak regularności w nauce;
  • dorośli często mówią wystudiowanym językiem angielskim, nie rozwijają przy tym naturalnej komunikacji w mowie.

Aby rozwiązać wyżej wskazane problemy, Partnerzy podjęli decyzję o zebraniu interdyscyplinarnego zespołu ekspertów złożonego z metodyków nauczania, specjalistów technik nauczania, ekspertów z zakresu andragogiki, psychologów, doświadczonych nauczycieli języka angielskiego, jak również specjalistów z dziedziny IT i nowych mediów.

Metoda wypracowana w projekcie “IC-ENGLISH” zakłada wykorzystanie modelu DAVID’A KOLB’A opierającego się na 4-stopniowym cyklu nauki:

  • odczuwanie,
  • obserwacja,
  • myślenie,
  • działanie.

Metoda wykorzystuje 4 style uczenia się wg HONEY’A i MUMFORD’A:

teoretyk
analityk
theoretician
teoretyk
Międzynarodowa Szkoła Lektorów
Ważnym elementem działań będzie przeprowadzenie pilotażowego cyklu pn. Międzynarodowa Szkoła Lektorów. Nauczyciele języka angielskiego z krajów partnerstwa (8 z każdego kraju, łącznie 24 osoby) w ramach wspólnych warsztatów przetestuje opracowane produkty, przyswoi ich praktyczne stosowanie, a następnie wykorzysta w swojej codziennej pracy z dorosłymi słuchaczami. Innowacyjność projektu polega na skupieniu się na potrzebach lektorów języka angielskiego, pracujących z osobami dorosłymi o niskich kompetencjach i umiejętnościach. Rezultaty projektu mają pomóc tym nauczycielom, dostarczając im odpowiedniej wiedzy, zasobów, narzędzi. Zasoby te jednak powinny realnie wspierać nauczycieli na meta poziomie nauczania osób dorosłych. Wszystkie wypracowane rezultaty dostępne będą na platformie multimedialnej "IC-ENGLISH".
ZESPÓŁ
Poznajcie nasz zespół:
ZARZĄDZANIE PROJEKTEM
Agata Gumienniak

Agata ukończyła studia magisterskie na kierunku Europeistyka, dodatkowo zarządzanie projektami oraz finanse i rachunkowość. Posiada ponad 10 lat doświadczenia w zarządzaniu projektami. Dotychczas zrealizowała blisko 20 projektów współfinansowanych ze środków UE (w tym POKL, Erasmus+, transgraniczne projekty PL-BY-UA). W wolnych chwilach Agata lubi obserwować ptaki i odkrywać nową pasję, którą jest rzemiosło artystyczne.

Gabriela Vlčková

Gabriela ukończyła studia z biznesu, marketingu i ekonomii. Od 2007 roku pracuje w obszarze szkoleń i edukacji, aktywnie angażuje się w zarządzanie i wdrażanie projektów europejskich, głównie LLP, Erasmus + i EFS. W ciągu ostatnich dwunastu lat jej głównym zadaniem była koordynacja wielu projektów i nadzór nad lokalnymi zespołami projektowymi. Gabriela ma również długoletnie doświadczenie w ocenie i rozpowszechnianiu wyników projektów. W latach 2009-2011 brała czynny udział w testowaniu, wdrażaniu i zatwierdzeniu systemu ECVET w Czechach.

Łukasz Piórowski

Łukasz jest project managerem z ponad 11-letnim doświadczeniem w obszarze projektów europejskich. Jest absolwentem kierunku stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej, posiada certyfikat PRINCE2 Practitioner. Dotychczas zrealizował szereg projektów obejmujących takie dziedziny jak m.in.: przedsiębiorczość, edukacja, aktywizacja zawodowa, zarządzanie różnorodnością, transfer wiedzy. Lubi nowe technologie, web-designing i “Grę o Tron”.

SPECJALIŚCI METODYCZNI
Monika Belina

Monika jest wykształconą anglistką z przygotowaniem pedagogicznym i ponad 17-letnim doświadczeniem w nauczaniu języka na poziomach A1-C2. Jest egzaminatorem TELC dla poziomów A1-B2 oraz posiada szerokie doświadczenie w zakresie merytorycznego przygotowania zajęć, diagnozowania poziomu uczestników, przygotowania testów, wykorzystania zasobów internetowych do nauki języka. W wolnym czasie Monika oddaje się swoim pasjom, którymi są są podróże i fotografia.

Isabel Canhoto

Isabel ukończyła językoznawstwo współczesne i literaturę - angielską i niemiecką, posiada dwa tytuły magisterskie: na studiach angloamerykańskich (literatura angielska) na Uniwersytecie w Lizbonie oraz w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych na Papieskim Uniwersytecie w Salamance. Jest współautorką programu Aprenda Inglês Sem Mestre (Teach Yourself English), obecnie w swojej 13. edycji. Jest także tłumaczką publikacji naukowych i literatury popularnej, a także redaktorem językowym (j. angielski).

Ana Cunha

Ana ukończyła studia w zakresie nowoczesnych języków i literatury, a także studia podyplomowe w dziedzinie nauk o edukacji. Obecnie jest na studiach doktoranckich w zakresie nauk o edukacji. Koordynuje Biuro Tłumaczeń i Języków oraz jest adiunktem na Uniwersytecie Lusófona, gdzie jest powszechnie doceniana jako ekspert w dziedzinie nowoczesnych języków i literatury.

Magdalena Czuba

Magda jest absolwentką filologii ang., Akademii Metodyka PASE, Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Jakości w Nauczaniu Języków Obcych, Akademii Trenera. Posiada certyfikat CELTA i jest egzaminatorem TELC. Lektorka języka angielskiego z ponad 11 latami doświadczenia w nauczaniu dorosłych. Prowadzi kursy General i Professional English. W latach 2012-2016 była koordynatorem Szkoły Językowej Euro-Forum. Prywatnie, poza byciem żywym przykładem zdrowego stylu życia i proaktywnej postawy, Magda lubi dać się porwać dobrym nietuzinkowym książkom lub serialom.

Beata Pasikowska

Beata jest nauczycielem języka angielskiego i dyrektorem metodycznym Szkoły Języków Obcych Euro-Forum. W 2016 r. była redaktorem metodycznym innowacyjnego programu nauczania rozwijającego kompetencje w zakresie języka angielskiego i ICT.Autorka programu szkoleniowego dla nauczycieli i pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych w zakresie wspierania szkół w rozwijania kompetencji kluczowych w obszarze porozumiewania się w językach obcych. Beata nie traci czasu. Poza pracą zawodową pełni funkcję radnej w Radzie Miasta Lubartów oraz angażuje się w liczne działania na rzecz społeczności lokalnej.

Vendula Svecova

Vendula jest nauczycielem z kilkuletnim doświadczeniem w nauczaniu języka angielskiego ogólnego i zawodowego dla młodzieży i dorosłych. Pracuje zarówno z osobami indywidualnymi, jak i grupami studentów. Od ponad dziesięciu lat związana jest z branżą edukacji formalnej i nieformalnej. Posiada doświadczenie w opracowywaniu materiałów szkoleniowych, metod, scenariuszy. W swojej pracy chętnie korzysta z innowacyjnych i interaktywnych metod nauczania. Poza krajem ojczystym zapewniła wsparcie językowe migrantom z Ameryki Łacińskiej mieszkającym w USA. Vendula uwielbia uczyć się języków obcych (zna ich aż sześć!), podróżować oraz jest fanką Bałkanów i bałkańskiej muzyki ludowej.

ZESPÓŁ TECHNICZNY
Manuel José Damásio

Manuel jest kierownikiem działu filmu i multimediów na Uniwersytecie Lusófona. Posiada tytuł doktora na Universidade Nova de Lisboa oraz Msc z Napier University w Wielkiej Brytanii. Ma duże doświadczenie w przeszłości jako główny badacz i kierownik projektu w kilku krajowych i europejskich projektach badawczo-rozwojowych.

Carolina Godinho

Carolina Godinho ukończyła studia europejskie na kierunku stosunki międzynarodowe. Obecnie współpracuje z Biurem Tłumaczeń i Języków w Lusófona Group oraz z Lusophone Institute for Research and Development.

Lukáš Novotný

Lukáš to informatyk i metodolog z wieloletnim i praktycznym doświadczeniem z zakresu pedagogiki, andragogiki, ICT, lotnictwa i kontroli ruchu lotniczego. W przeszłości pracował jako trener sztabu lotnictwa wojskowego. Ostatnio koncentruje się głównie na innowacyjnych i najnowocześniejszych metodach uczenia się i nauczania oraz metodologii. Ma również doświadczenie w dziedzinie edukacji młodzieży i dorosłych.

Marek Wincentowicz

Marek jest absolwentem Wydziału Ekonomicznego, ale jego kariera zawodowa skupiona jest wokół e-learningu. Od pięciu lat pracuje przy tworzeniu multimedialnych kursów edukacyjnych, wykorzystując przy tym wiele rodzajów oprogramowania, przez co ma szeroki pogląd na funkcjonalności i możliwości tego typu oprogramowania. Przez ostatnie 2 lata brał udział w projekcie, którego celem było stworzenie i rozwijanie platformy do tworzenia kursów on-line. W życiu prywatnym fan kolarstwa i motocykli.

 

REZULTATY

Wszystkie dostępne tutaj

GLAFKA
E-BOOK

Praktyczny podręcznik dla nauczycieli języka angielskiego. Zawiera między innymi:
• opis najczęstszych problemów związanych z nauczaniem języka angielskiego i sposobów rozwiązywania tych problemów;
• podstawy teoretyczne - andragogika, specyfika edukacji dorosłych, bariery, różnorodność stylów uczenia się itp.
• program nauczania języka angielskiego dla dorosłych o niskich kompetencjach;
• opis opracowanej metody;
• narzędzia oceny i samooceny;
• i wiele innych zasobów.

Materiały szkoleniowe

Gotowe do użycia scenariusze lekcji z materiałami do ćwiczeń i multimediami dla dorosłych przygotowane w oparciu o poszczególne uniwersalne moduły tematyczne (np. Wakacje, zakupy, szpital itp.), które kompleksowo przygotowują dorosłych uczniów pod względem umiejętności komunikacyjnych, pisania i czytania na dany temat. Moduły zostały przygotowane z uwzględnieniem różnorodności stylów uczenia się zgodnie z teorią Kolba. Każdej lekcji towarzyszą dostępne multimedia dla uczniów, tj .: quizy, ćwiczenia interaktywne, filmy wideo.

Lekcje e-learningowe dla nauczycieli

Multimedia składające się na spójny kurs przeznaczony do samodzielnej pracy nauczycieli języka angielskiego, którzy będą mogli podnosić swoje kompetencje w nauczaniu osób dorosłych. Kurs doskonale uzupełnia e-book. Ma on na celu praktyczne przedstawienie i ukierunkowanie realizacji planów lekcji opracowanych w ramach projektu i opracowanej metody nauczania.

PARTNERZY
EURO-FORUM
Euro-Forum Spółka Jawna powstała w sierpniu 2008. Założycielami firmy są Agnieszka i Marek Gudków, osoby z wieloletnim doświadczeniem na rynku szkoleń i edukacji. U podstaw utworzenia spółki leżało zapotrzebowanie rynku na nowoczesne placówki szkoleniowe o jasno zdefiniowanym profilu interaktywnych, multimedialnych centrów nauczania języków obcych. Na ofertę edukacyjną składają się stacjonarne kursy językowe wykorzystujące nowoczesne narzędzia do nauki języków. Wysoka jakość świadczonych usług zapewniona jest dzięki specjalistycznym laboratoriom językowym oraz salom szkoleniowym wyposażonym w interaktywne, multimedialne narzędzia. Firma dysponuje także specjalistycznym oprogramowaniem do prezentacji materiałów bezpośrednio z podręcznika kursowego na tablicy interaktywnej oraz oprogramowaniem do tworzenia interaktywnych ćwiczeń internetowych, które w głównej mierze opiera się na wdrożeniu modułu dostępowego do aktywnej nauki przez Internet. Tematyka realizowanych przez firmę projektów obejmuje: szkolenia i kursy językowe, ale także szkolenia zawodowe oraz informatyczne skierowane do różnorodnych grup uczestników (dzieci, młodzież, dorośli, osoby 50+, klienci indywidualni, przedsiębiorstwa i ich pracownicy, szkoły, uczniowie i pracownicy oświaty). Firma łączy kursy językowe z warsztatami budowania kompetencji XXI wieku – związanymi z umiejętności ICT.
GLAFKA
GLAFKA s.r.o. jest czeską instytucją edukacyjno-doradczą z siedzibą w Pradze. Jej działania koncentrują się na transferze wiedzy i innowacji w dziedzinie uczenia się przez całe życie i dalszej edukacji, rynku pracy i przedsiębiorczości, metod i technologii nauczania i szkolenia. Organizacja kładzie duży nacisk na wzmocnienie pozycji grup defaworyzowanych, w tym osób w wieku 60+, niepełnosprawnych i wykluczonych społecznie. Jednym z ich głównych celów jest zwiększenie szans na zatrudnienie grup docelowych poprzez rozwój osobisty i zawodowy, niwelowanie różnic pomiędzy pokoleniami, płciami i narodami, a także udział w działaniach przyjaznych dla środowiska i zrównoważonego rozwoju. Główny obszar działań obejmuje szkolenia, rozwój nowych metod i modułów szkoleniowych, pilotaże i testowanie. Członkowie zespołu GLAFKI mają doświadczenie w dziedzinach edukacji i pedagogiki, informatyki, ekonomii, socjologii i długotrwałych doświadczeń z wdrażaniem projektów unijnych. Obszary tematyczne działań i projektów, w których uczestniczyła organizacja to m.in.: a) aktywizacja grup w niekorzystnej sytuacji społecznej lub zawodowej; b) poradnictwo w zakresie przedsiębiorczości i kariery zawodowej; c) nauka języków dla różnych grup docelowych; d) najnowocześniejsze metody nauczania (np. opowiadanie historii); e) kompetencje obywatelskie i umiejętność czytania i pisania; f) crowdfunding g) innowacyjne kursy ICT dla seniorów, bezpieczeństwo cybernetyczne i bezpieczeństwo; h) ocena, ocena, badania, testowanie, rozpowszechnianie, programy nauczania i nowe metodologie.
Universidade Lusófona (ULHT)
Uniwersytet w Lizbonie działający pod auspicjami Ministra Nauki, Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, jest największą prywatną uczelnią wyższą w Portugalii. Poza Portugalią, posiada swoje oddziały również w Brazylii, Cape Verde, Mozambiku i Gwinea Bissau. Do projektu zaangażowane będą jednostki uczelni: School of Communication, Architecture, Arts and Information Technologies (ECATI), która łączy szkolenia specjalistyczne, badania i świadczenie usług dla społeczności uczelni z promocją działalności kulturowej i naukowej i włączania tych obszarów do życia codziennego społeczeństwa obywatelskiego. Bardzo elastyczna, lecz rygorystyczna i zintegrowana strategia badawcza ECATI ma na celu przygotowanie studentów do kreatywnego reagowania na wyzwania społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy. Centre for Research in Applied Communication, Culture, and New Technologies (CICANT), które promuje badania teoretyczne i stosowane w następujących obszarach tematycznych: nowe media i nowe technologie, komunikacja organizacyjna, kultura artystyczna i wizualna oraz badania kulturowe i medialne. Centrum koncentruje się na transferze wiedzy z przemysłem i podobnymi ośrodkami w Portugalii i Europie na styku mediów, sztuki, kultury i technologii. Translation and Languages Office (GTL), które zapewnia wysokiej jakości usługi tłumaczeniowe z i na wiele różnych języków. GTL współpracuje z ośrodkami badawczymi i przyczynia się do międzynarodowej pozycji ULHT w szerokim spektrum dziedzin naukowych, a mianowicie ekonomii i zarządzania, prawa, nauk społecznych i humanistycznych, komunikacji i marketingu, nauki o zdrowiu. Kursy językowe oferowane w GTL stanowią wielokulturową szansę dla wszystkich tych, którzy są zainteresowani nauką nowego języka.
WSZYSTKIE POSTY

3… 2… 1… and we’re starting with the project!

We are pleased to inform you that we have officially launched the "IC-English" project. On November 29-30, at the main…
CZYTAJ DALEJ
MASZ PYTANIA?
Skontaktuj się z nami przez formularz kontaktowy .
COPYRIGHT © 2019 IC-ENGLISH